Ứng dụng Chlorine - Calcium Hypochlorite phòng ngừa dịch bệnh

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu ứng dụng của Calcium hypochlorite trong việc phòng ngừa bệnh tật. Đầu tiên ...

Quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm và vận chuyển hàng hoá nguy hiểm theo Nghị định 42/2020

Quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm và vận chuyển hàng hoá nguy hiểm theo đường bộ và đường thuỷ nội địa theo Nghị ...

Ứng dụng NaOH sản xuất Sodium phenolate C6H5NaO

Sodium phenolate (phenoxide) là một hóa chất công nghiệp quan trọng được sử dụng rộng rãi trong sản xuất các hợp chất ...

Ứng dụng NaOH sản xuất Sodium oleate C18H33NaO2

Sodium oleate là muối Sodium của axit oleic, là một axit béo thường được tìm thấy trong dầu mỡ động vật và thực vật. Nó ...

Ứng dụng NaOH sản xuất bột ngọt mì chính

Bột ngọt, thường được gọi là mì chính, tên hoá học là monosodium glutamate, C₅H₈NO₄Na, là một chất điều vị được sử dụng ...

Ứng dụng NaOH sản xuất Sodium Sulfite Na2SO3

Sodium sulfite không thể được sản xuất bằng cách phản ứng với Sodium hydroxite (NaOH) một mình. NaOH là một bazơ mạnh, ...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc thú y Chlorine

Hóa chất Chlorine phải có chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau: SODIUM CHLORITE Natri Chlorite (NaCIO2): 20% ...

Ứng dụng khí Clo sản xuất Allyl chloride

Allyl chloride là một hợp chất hữu cơ thường, công thức hoá học là C3H5Cl, được sử dụng làm chất trung gian trong sản ...

Ứng dụng khí Clo sản xuất Ethylene Dichloride

Ethylene Dichloride (EDC) là một hợp chất hóa học có công thức C2H4Cl2 được sản xuất với số lượng lớn để sử dụng trong ...

Ứng dụng khí Clo sản xuất Methylene chloride

Methylene chloride, còn được gọi là dichloromethane (DCM), công thức hoá học là CH2Cl2, là chất lỏng không màu, dễ bay ...

Ứng dụng NaOH sản xuất Sodium stearate

Sodium stearate là một loại bột màu trắng hoặc kem thường được sử dụng làm xà phòng, chất nhũ hóa và chất hoạt động bề ...

Ứng dụng NaOH sản xuất Sodium lauryl sulfate

Sodium lauryl sulfate (SLS) là một chất hoạt động bề mặt tổng hợp được sử dụng rộng rãi, được sử dụng trong nhiều loại ...