​ Doanh nghiệp sản xuất hóa chất lớn đầu ngành của Việt Nam

Hóa chất công nghiệp có vai trò quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa. Những DN sản xuất hóa chất ...

Thị trường rượu công nghiệp toàn cầu: nhu cầu và triển vọng phát triển đến năm 2024

Cùng với nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm xanh, ngày nay phân bón hữu cơ đã trở thành xu hướng tất yếu trong nông ...

Nhận diện các nhãn hóa chất nguy hiểm

Bạn có biết cách nhận diện các hóa chất nguy hiểm? Bạn có biết cách phân loại ghi nhãn hóa chất được thống nhất tại tất ...

Quy định dán nhãn hàng hóa hóa chất 2017

Ngày 14/4/2017 Thủ tướng chính phủ đã ra nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định nhãn hàng hóa nói chung trong đó có các sản ...

Yêu cầu, điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất

Kinh doanh hóa chất là ngành kinh doanh có điều kiện. Những yêu cầu về chuyên môn, an toàn, cơ sở vật chất được liệt kê ...

Yêu cầu về nhà xưởng kho chứa kinh doanh hóa chất.

Bạn muốn kinh doanh, mua bán hóa chất, hóa chất công nghiệp? Một trong những điều quan trọng là cần có nhà xưởng, kho ...

Clo được tiêu thụ như thế nào?

Có hàng chục ứng dụng của các sản phẩm clo, từ nhựa công nghệ cao đến phân bón, từ xử lý nước đến nylon, từ dược phẩm ...

Hiệp hội ngành công nghiệp sản xuất Clo

Sản xuất Clo là một nền sản xuất công nghiệp quan trọng cho cả nền kinh tế. Các hiệp hội nghề đóng góp rất lớn cho các ...

Tính chất của Xút (NaOH)

Xút là hóa chất vô cơ quan trọng được sản xuất công nghiệp với số lượng lớn. Xút được ứng dụng cho nhiều ngành công ...

Quy trình điện phân sản xuất Xút - Clo

Điện phân NaCl có màng ngăn và không màng ngăn là những kiến thức hóa học học trong trường PT. Nhưng thực tế quá trình ...

PAC là gì?

PAC là hóa chất quan trọng trong công nghiệp xử lý nước thải tại các nước tiên tiến, vậy PAC là gì và ứng dụng của nó ...

Đột phá trong công nghệ xử lý nước

PAC - chất tạo lắng được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp xử lý nước tại nhiều nước tiên tiến. PAC hiện đang được sản ...