Axít HCl 32% - 35%

Mô tả sản phẩm

Khí H2 và CL2 thu được sau điện phân được phản ứng trong lò đốt cho ra sản phẩm HCL. Bằng cải tiến và nâng cao hiệu suất lò đốt hiện nay công ty Đông Á đã sản xuất được axit HCL nồng độ 35% đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của khách hàng sử dụng axit HCL trong nước.

Tên chỉ tiêu Đơn vị HCl 32 % HCl 35 %
Công thức phân tử   HCl
Phân tử khối   36.46
Ngoại quan   Dung dịch lỏng trong, không màu hoặc hơi ánh vàng
Tỷ trọng ở nhiệt độ 25oC   1,145 ≥ 1,155
Hàm lượng Axit Clohydric % 32 ± 1 35 ± 1
Hàm lượng sắt (Quy về Fe3+) ppm 10 10
Hàm lượng Clo tự do ppm  40 ≤ 40