Clo lỏng

Mô tả sản phẩm

Khí Clo thu được sau điện phân được chuyển đến tháp làm sạch. Sau đó được làm khô trong tháp kết hợp nén và tạo bọt rồi hóa lỏng trong các bình chứa tiêu chuẩn.

Tên chỉ tiêu Đơn vị Clo lỏng
Công thức phân tử   Cl2
Phân tử khối   70.906
Hàm lượng Clo (Cl2) % 99,95
Hàm lượng  H2 % 0,05
Hàm lượng  O2 % 0,05