PAC Lỏng 10% - 17%

Mô tả sản phẩm

Mô tả sản phẩm PAC là trùng hợp poly của ion hydro-nhôm. Công ty Đông Á là một trong những đơn vị sản xuất PAC tại Việt Nam. Đây là sản phẩm tiên tiến, hiệu quả, tiết kiệm trong công tác xử lý nước.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG PAC LỎNG (Aln(OH)mCl3n-m)
 STT Tên chỉ tiêu Đơn vị PAC 10% PAC 17% Phương pháp thử
1 Ngoại quan - Dung dịch trong, màu vàng Quan sát bằng mắt
2 Hàm lượng Al2O3 % ≥ 10 ≥ 17 JIS K 1475:2006
3 Độ kiềm % 40÷90 40÷90 JIS K 1475:2006
4 Hàm lượng Fe ppm ≤ 100 ≤ 150 JIS K 1475:2006
5 Hàm lượng cặn không tan trong nước % ≤ 0,15 ≤ 0,2 JIS K 1475:2006
6 pH dung dịch 1% trong nước - 3,5÷5 JIS K 1475:2006
7 Tỷ trọng (ở 25oC) g/ml ≥ 1,19 ≥ 1,35 ASTM D4052:18