PAC Lỏng 10% - 17%

Mô tả sản phẩm

Mô tả sản phẩm PAC là trùng hợp poly của ion hydro-nhôm. Công ty Đông Á là một trong 3 đơn vị sản xuất PAC tại Việt Nam. Đây là sản phẩm tiên tiến, hiệu quả, tiết kiệm trong công tác xử lý nước.

Tên chỉ tiêu Đơn vị PAC lỏng 10% PAC lỏng 17%
Công thức phân tử   Aln(OH)mCl3n-m
Ngoại quan   Dung dịch lỏng,  màu vàng nhạt
Tỷ trọng ở nhiệt độ 25oC   ≥ 1,188 ≥ 1,350
Tạp chất không tan trong nước g/l ≤ 0,1 ≤ 0,1
Độ kiềm g/l ≥ 25 ≥ 30
pH dung dịch 1% trong nước   4 ÷ 5 3,5 ÷ 5