Javen 7% - 12%

Mô tả sản phẩm

Sau quá trình điện phân NaCL, Tùy thuộc vào yêu cầu nồng độ sản phẩm Javel, khí Cl2 dư được dẫn vào dung dịch Xút - NaOH phản ứngtạo thành nước Javen 7%, 12%. Nước Javel là hỗn hợp muối NaCl và NaClO.

Tên chỉ tiêu Đơn vị Javen 7% Javen 12%
Công thức phân tử   NaClO
Phân tử khối   74.45
Ngoại quan   Dung dịch lỏng, màu vàng chanh
Tỷ trọng ở nhiệt độ 25oC   1,10 1,18
Hàm lượng Clo hữu hiệu g/l 75 120
Hàm lượng Clo hữu hiệu g/l 4  10