Ứng dụng NaOH sản xuất Sodium Cyanide NaCN

Sodium cyanide (NaCN) là một hóa chất công nghiệp quan trọng được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm khai ...

Ứng dụng NaOH sản xuất Sodium formate HCOONa

Sản xuất sodium formate có công thức hoá học HCOONa là kết quả của phản ứng hóa học giữa sodium hydroxit (NaOH) và axit ...

Ứng dụng khí Clo sản xuất Isophthaloyl chloride C8H4Cl2O2

Isophthaloyl chloride là một hợp chất hữu cơ quan trọng có công thức hóa học C8H4Cl2O2. Nó được sử dụng rộng rãi trong ...

Ứng dụng khí Clo sản xuất Vinylidene chloride C2H2Cl2

Vinylidene chloride, còn được gọi là 1,1-dichloroethylene, công thức hoá học là C2H2Cl2,  là một loại khí không màu, dễ ...

Ứng dụng khí Clo sản xuất Terephthaloyl chloride C8H4Cl2O2

Terephthaloyl chloride, còn được gọi là benzen-1,4-dicacbonyl chloride hoặc TPC, có công thức hoá học là C8H4Cl2O2, là ...

Ứng dụng NaOH sản xuất Sodium stannate Na2SnO3

Sodium stannate là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học Na2SnO3. Nó là một loại bột kết tinh màu trắng được sử dụng ...

Ứng dụng NaOH sản xuất Sodium chloroacetate CH2ClCO2Na

Sodium chloroacetate là một hợp chất hữu cơ có công thức CH2ClCO2Na. Nó là một chất rắn kết tinh màu trắng, hòa tan ...

Ứng dụng khí Clo sản xuất Titanium dioxide (TiO2)

Titanium dioxide (TiO2) được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau, bao gồm sơn, chất phủ, nhựa và ...

Ứng dụng Sodium Thiosulfate khử Clo dư trong nước

Sodium thiosulfate (Na2S2O3) là một hợp chất hóa học được sử dụng cho các ứng dụng khác nhau trong các ngành công ...

Ứng dụng NaOH sản xuất A xít xylene sulfonic C8H10O3S

Natri hydroxit là một hợp chất hóa học có tính phản ứng cao được sử dụng trong nhiều quy trình công nghiệp, bao gồm cả ...

Ứng dụng NaOH sản xuất Poly carbonate

Poly cacbonat là một nhóm các polyme nhiệt dẻo, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau do các ...

Ứng dụng NaOH sản xuất vanillin C8H8O3

Vanillin là một trong những chất tạo hương vị được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm, được đánh ...