Clo được sản xuất như thế nào?

Clo là hóa chất vô cơ phổ biến trong trái đất. Do đó Clo được sản xuất công nghiệp để phục vụ rộng rãi trong các ngành ...

Vận chuyển hàng hóa, hóa chất nguy hiểm cần chuẩn bị gì?

Hàng hóa, hóa chất nguy hiểm là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi vận chuyển có khả năng gây nguy hại tới tính ...

Axit HCL làm gì trong cơ thể bạn?

Khi bạn bị khó tiêu hoặc bạn cảm thấy như thức ăn đang leo lên cổ họng bạn. Vâng, nguyên nhân là do axit HCL - axit ...

Quy định dán nhãn hàng hóa hóa chất

Ngày 14/4/2017 Thủ tướng chính phủ đã ra nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định nhãn hàng hóa nói chung trong đó có các sản ...

Sản xuất kinh doanh hóa chất – Yêu cầu cần đảm bảo

Yêu cầu sản xuất kinh doanh hóa chất được quy định cụ thể hơn trong nghị định Nghị định số 113 ⁄ 2017 ⁄ NĐ-CP hướng ...

Doanh nghiệp sản xuất hóa chất hưởng lợi từ cải cách hành chính

Doanh nghiệp sản xuất hóa chất sẽ được lợi sau Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một ...

Sản xuất Xút - Ngành công nghiệp tiềm năng

Ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2025 dư báo tăng trưởng 14÷16%/năm, đóng góp vào tăng trưởng công nghiệp ...

Lịch sử công nghệ sản xuất xút - NAOH công nghiệp

Xút được biết đến với tính kiềm mạnh nên được sử dụng rộng rãi trong việc tẩy rửa công nghiệp, sản xuất hợp chất hữu cơ ...

Hóa học xanh – Xu hướng phát triển của ngành hóa chất trong tương lai

Hóa học xanh là khái niệm về phát triển hóa học một cách bền vững (còn gọi là hóa học bền vững), qua đó khuyến khích ...

Sử dụng hóa chất phải gắn với môi trường

Việc thu gom, xử lý, tái chế... các sản phẩm hóa chất một cách an toàn là điều hết sức cần thiết để bảo vệ môi trường ...

An toàn động đối với các loại hoá chất dễ cháy

Khi phải sử dụng hoá chất dễ cháy tại nơi kín, phải đảm bảo cung cấp đủ không khí sạch. Có thể làm điều đó bằng cách mở ...