Ứng dụng isotank trong ngành vận chuyển hoá chất

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về các khía cạnh khác nhau của isotank, bao gồm cấu trúc, phân loại, cách sử ...

Phương pháp thử nghiệm AOAC 2007 (990.08) là gì?

Ủy ban Phương pháp Phân tích AOAC (Hiệp hội các nhà Hóa học Nông nghiệp Chính thức) Quốc tế (COMA) đã phát triển tiêu ...

Phương pháp thử nghiệm IS 15573:2005 là gì?

IS 15573:2005 là tiêu chuẩn hóa học quy định các yêu cầu và phương pháp thử đối với dung môi có độ tinh khiết cao. Tiêu ...

Phương pháp thử nghiệm JISK 1475:2006 là gì?

JIS K 1475:2006 là Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản quy định phương pháp thử để đo tốc độ truyền hơi nước (WVTR) của ...

Phương pháp thử nghiệm ASTM E291-18 là gì?

ASTM E291-18 là một phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn hóa được phát triển bởi ASTM International, một tổ chức tiêu ...

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là gì?

ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng (QMS). ...

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì?

ISO 14001:2015 là một tiêu chuẩn quốc tế cung cấp khuôn khổ cho các hệ thống quản lý môi trường (EMS). Tiêu chuẩn quy ...

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 là gì?

ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS) quy định các yêu cầu ...

Tiêu chuẩn FCC Food Chemicals Codex là gì?

Food Chemicals Codex (FCC) là một tài liệu tham khảo chứa thông tin về độ tinh khiết và chất lượng của các thành phần ...

Ứng dụng NaOH trong sản xuất dầu diesel sinh học

Dầu diesel sinh học là nhiên liệu thay thế, tái tạo được sản xuất từ dầu thực vật, mỡ động vật hoặc dầu ăn đã qua sử ...

Ứng dụng NaOH trong sản xuất NaAlO2 công nghiệp

Sản xuất NaAlO2 bằng công nghiệp NaOH bao gồm một số bước, bao gồm chuẩn bị nguyên liệu thô, phản ứng giữa NaOH và ...

Ứng dụng HCl sản xuất CuCl2 công nghiệp

Đồng(II) clorua, còn được gọi là đồng clorua hoặc CuCl2, là một hợp chất vô cơ rắn, kết tinh màu vàng nâu đến xanh lục ...