Thị trường hóa chất Nông Nghiệp toàn cầu tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Theo số liệu thống kê của công ty nông dược nổi tiếng Phillips McDougall, trị giá thị trường của ngành công nghiệp hóa ...

Châu Á sẽ dẫn dắt thị trường hóa chất toàn cầu

Hãng nghiên cứu thị trường Frost & Sullivan dự báo thị trường hóa chất toàn cầu sẽ tăng trưởng trung bình năm là 4,6% ...

Bộ Công Thương phác hoạ bức tranh công nghiệp Việt Nam 2017

Năm 2017, kinh tế thế giới tiếp dự báo tăng trưởng cao hơn năm 2016, nhưng phụ thuộc nhiều vào diễn biến của thị trường ...

Tái cơ cấu ngành hóa chất Việt Nam phục vụ công nghiệp hóa

Bộ Công Thương đã có Quyết định số 8989/QĐ-BCT phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành hóa chất Việt Nam phục vụ sự nghiệp ...

Xu thế phát triển trong công nghệ sản xuất xút - clo

Sản xuất xút - clo là một trong những ngành công nghiệp có ứng dụng công nghệ điện hóa lớn nhất trên thế giới. Đây là ...