Ứng dụng HCL sản xuất công nghiệp CACL2

Canxi clorua có nhiều ứng dụng khác nhau trong các ngành công nghiệp khác nhau, một số trong số đó là: Chất làm tan ...

Ứng dụng HCL sản xuất công nghiệp MgCL2

MgCl2 được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau, bao gồm: Sản xuất thực phẩm: MgCl2 được dùng làm chất bổ sung trong ...

Ứng dụng HCl trong sản xuất công nghiệp NH4Cl

Amoni clorua (NH4Cl) là một loại muối thường được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm dược phẩm, chế biến ...

Ứng dụng NaOH trong xử lý Naphtha ngành công nghiệp chế biến dầu khí

Naphtha là hỗn hợp hydrocacbon lỏng được sản xuất từ dầu thô thông qua quá trình tinh chế. Nó là một chất lỏng nhẹ đến ...

Brom công nghiệp được sản xuất như thế nào?

Brom là một nguyên tố halogen được sử dụng trong nhiều ứng dụng như sản xuất dược phẩm, chất chống cháy, xử lý nước hay ...

PAC xử lý nước thải ngành công nghiệp rượu

Việc sử dụng PAC trong xử lý nước thải lên men đã được nghiên cứu rộng rãi trong những năm gần đây. PAC là một hợp chất ...

PAC xử lý nước thải công nghiệp chế biến cá

Việc sử dụng PAC trong xử lý nước thải chế biến thủy sản đã được nghiên cứu rộng rãi trong những năm gần đây. PAC là ...

PAC xử lý nước thải ngành rửa xe

Nước thải rửa xe được tạo ra từ các quy trình khác nhau. Thành phần và đặc tính của nước thải rửa xe có thể tùy thuộc ...

Sử dụng PAC xử lý nước thải ngành công nghiệp sản xuất pin

Trong ngành sản xuất pin, nước thải được tạo ra từ nhiều quy trình khác nhau chứa nhiều chất gây ô nhiễm khác nhau như ...

Ứng dụng PAC xử lý nước rỉ rác từ các bãi chôn lấp

Polyaluminum clorua (PAC) là chất keo tụ thường được sử dụng để xử lý nước và nước thải. PAC đã được chứng minh là có ...

HS code của PAC - Poly Aluminium Chloride và một số sản phẩm phổ biến khác trong ngành hoá chất

HS Code (Harmonized System) là một hệ thống tiêu chuẩn hóa để phân loại hàng hóa được sử dụng bởi các ngành hải quan ...

USEPA là gì? Tiêu chuẩn USEPA ngành công nghiệp hoá chất

Ngành công nghiệp hóa chất tiêu chuẩn USEPA là một bộ quy định và hướng dẫn toàn diện được thiết kế để bảo vệ sức khỏe ...