Xuất khẩu hóa chất sang Indonesia tăng gần 650%

Xuất khẩu hóa chất trong 2 tháng đầu năm 2017 đều tăng trưởng ở các thị trường, trong đó xuất khẩu sang Indonesia dù ...

Xuất khẩu hóa chất tăng trưởng 19,7% trong 2 tháng đầu năm 2017

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hóa chất của Việt Nam sang các thị trường trong tháng 02 năm ...

Thị trường hóa chất Nông Nghiệp toàn cầu tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Theo số liệu thống kê của công ty nông dược nổi tiếng Phillips McDougall, trị giá thị trường của ngành công nghiệp hóa ...

Châu Á sẽ dẫn dắt thị trường hóa chất toàn cầu

Hãng nghiên cứu thị trường Frost & Sullivan dự báo thị trường hóa chất toàn cầu sẽ tăng trưởng trung bình năm là 4,6% ...

Bộ Công Thương phác hoạ bức tranh công nghiệp Việt Nam 2017

Năm 2017, kinh tế thế giới tiếp dự báo tăng trưởng cao hơn năm 2016, nhưng phụ thuộc nhiều vào diễn biến của thị trường ...

Tái cơ cấu ngành hóa chất Việt Nam phục vụ công nghiệp hóa

Bộ Công Thương đã có Quyết định số 8989/QĐ-BCT phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành hóa chất Việt Nam phục vụ sự nghiệp ...

Xu thế phát triển trong công nghệ sản xuất xút - clo

Sản xuất xút - clo là một trong những ngành công nghiệp có ứng dụng công nghệ điện hóa lớn nhất trên thế giới. Đây là ...