Thông tư hướng dẫn lĩnh vực hóa chất công nghiệp 32/2017/TT-BCT

11:05 | 08/01/2018

Tác giả:

Thông tư hướng dẫn nghị định 113⁄2017⁄NĐ-CP về các thủ tục hành chính cho các đơn vị quản lý hóa chất, các đơn vị sản xuất hóa chất công nghiệp, xuất nhập khẩu hóa chất từ 2018.

Ngày 28/12/2017 Thứ trưởng bộ công thương Đỗ Thắng Hải đã ký thông tư 32/2017/TT-BTC. Nội dung thông tư có hiệu lực từ ngày ký.


Dongachem-TT32


Trong năm 2017 Chính phủ đã ra Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 - Đây là văn bản quan trọng hướng dẫn thi hành một số điều Luật hóa chất liên quan đến đảm bảo an toàn sản xuất, kinh doanh có điều kiện lĩnh vực hóa chất.... Bộ công thương đã nhanh chóng ban hành TT 32 vào cuối năm 2017 nhăm hướng dẫn cụ thể những thủ tục hành chính, quản lý hóa chất công nghiệp. Các loại biểu mẫu giấy chứng nhận an toàn sản xuất hóa chất, phương pháp phân loại ghi nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất... để các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hóa chất tại Việt Nam áp dụng trực tiếp từ năm 2018.

Nội dung của Thông tư và nghị định có thể tải về tại đây:

Nội dung Thông Tư   
Phụ lục biểu mẫu

Dongachem/2018

Bình luận, Hỏi đáp