Phương tiện vận chuyển hoá chất công nghiệp

10:40 | 15/12/2017

Tác giả:

Các mặt hàng hóa chất công nghiệp như Xút NaOH, axit HCL, Javen,Clo,... được xếp vào danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm. Cần có phương tiện chứa chuyên dụng.

Theo Điều 4 Thông tư 44/2012/TT-BCT - Quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Các phương tiện chứa “Phương tiện chứa” là các loại bao gói, chai, thùng, bồn, bể hoặc côngtenơ dùng để chứa và vận chuyển hàng hóa. Phương tiện chứa hàng công nghiệp nguy hiểm gồm các loại:

a) “Bao gói cỡ nhỏ” (ký hiệu là P) là phương tiện chứa có dung tích chứa nước đến 450 lít hoặc có khối lượng chứa đến 400 kg;

b) “Bao gói cỡ lớn” (ký hiệu là LP) là phương tiện chứa có dung tích chứa nước lớn hơn 450 lít hoặc có khối lượng chứa lớn hơn 400 kg nhưng có thể tích chứa nhỏ hơn 3 m3 ;

c) “Thùng chứa hàng rời cỡ trung” (ký hiệu là IBC), bao gồm: - Thùng kim loại có thể tích chứa tối đa đến 3 m3 đối với hàng hóa dạng lỏng, rắn; - Thùng bằng gỗ, chất dẻo, giấy có thể tích chứa tối đa đến 1,5 m3 đối với hàng hóa dạng rắn.

d) “Bao gói trong” (còn gọi là bao gói trực tiếp) là phương tiện chứa tiếp xúc trực tiếp với hàng hóa, thực hiện đầy đủ chức năng chứa đựng hàng hóa mà không cần có thêm bất kỳ bao gói khác;

đ) “Bao gói ngoài” là phương tiện chứa bao gói trong, cùng với các vật liệu hấp thụ, chèn đệm nhằm tạo ra sự bảo vệ bao gói trong, khi vận chuyển;

e) “Bao gói kết hợp” là phương tiện chứa gồm một hoặc nhiều bao gói trong, gắn, xếp cố định trong bao gói ngoài;

g) “Bồn, bể chuyên dụng” là phương tiện chứa lắp trên phương tiện vận chuyển, gồm:
- Phương tiện chứa có dung tích lớn hơn 1m3 hoặc kiểu côngtenơ bồn (tank-container) có dung tích lớn hơn 3m3 chứa hàng nguy hiểm loại 3 có nhiệt độ chớp cháy không quá 600C (kiểu FL, chi tiết xem Phụ lục 3);
- Phương tiện chứa có dung tích lớn hơn 1m3 hoặc côngtenơ bồn (tank-container) có dung tích lớn hơn 3m3 chứa hàng nguy hiểm khác với kiểu FL (kiểu AT, chi tiết xem Phụ lục 3).

h) “Côngtenơ” là phương tiện chứa dạng thùng, hộp có dung tích chứa lớn hơn 1 m3 để chứa và trung chuyển các loại hàng hóa đã được đóng gói hoàn chỉnh.


Các sản phẩm Xút, HCL, Javen, Clo, PAC của công ty cổ phần Đông Á - Hóa chất Đông Á được đóng gói và sử dụng các phương tiện chứa chủ yếu là: 


IBC-Xut
Thùng chứa hàng rời cỡ trung - IBC

ISO tank Dongachem
Bồn bể chuyên dụng kiểu chuẩn quốc tế ISO Tank


Xe bồn chuyên dụng 
 

Ngoài ra có thể tham khảo thêm nội dung chi tiết  các quy đinh khác liên quan đến Yêu cầu đóng gói -  Yêu cầu vận chuyển hàng Công nghiệp nguy hiểm tại TT Thông tư 44/2012/TT-BCT.

Bình luận, Hỏi đáp