Javen 7%

Javen 7%

Mô tả sản phẩm:

100g/L - 150g/L Clo hữu hiệu

Được sản xuất từ xút lỏng và Clo khí

Javen (7%-9%)  hay là nước Javen là hỗn hợp khí sục Cl2 dư vào dung dịch NAOH. Nước Javen (7%-9%) là hỗn hợp hai muối NaCl và NaClO. Muối NaClO có tính oxi hóa rất mạnh, do vậy nước Javen (7%-9%) có tính tẩy màu và sát trùng. Do đó nó thường được dùng để tẩy trắng vải, sợi, giấy và tẩy uế chuồng trại vệ sinh.  Muối NaClO – muối của axit yếu hipoclorơ, dễ tác dụng với CO2 trong không khí tạo ra axit hipoclorơ có tính oxi hóa mạnh
Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O
Nước Javen (7%-9%) có tính tẩy màu vì nó có chứa NaClO. Tương tự như HClO, NaClO có tính oxi hóa làm thuốc tẩy trắng trong công nghiệp cũng như trong gia đình
Ngoài ra Javen (7% -9%) còn được dùng trong công nghệ xử lý nước, phụ gia thuốc trừ sâu, làm chất tẩy màu trong công nghiệp giấy, dệt v.v…
 

- Nước Javen rất nguy hiểm, cần tránh tiếp xúc với mắt.
- Javen là một chất oxy hóa mạnh mẽ . Phản ứng oxy hóa có tính ăn mòn, giải pháp đốt cháy da và gây tổn thương mắt, đặc biệt, khi được sử dụng trong các hình thức tập trung- 
- Cần sử dụng bảo hộ lao động khi tiếp xúc Hóa chất Javen (7%-9%).

Main