• San - Xuat - Xut
  • Hoa_Chat_Dong_A
  • Công nghệ màng lọc Ion

CHÚNG TÔI LÀ NHÀ SẢN XUẤT HÀNG ĐẦU CÁC MẶT HÀNG HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC NHƯ: XÚT LỎNG, AXÍT HCL, JAVEN, PAC LỎNG,CLO LỎNG.

Phương tiện vận chuyển hóa chất chuyên dụng

Đội xe vận chuyển hóa chất chuyên dụng

khách hàng của chúng tôi

tin tức

Main