PAC bột 30%

Mô tả sản phẩm

PAC bột được sản xuất từ PAC lỏng 17%. Bằng dây chuyền cô đặc, sấy sản phẩm PAC bột thu được có nồng động ≥ 30% được đống bao thuận tiện cho việc phân phối và sử dụng

Tên chỉ tiêu Đơn vị Chất lượng sản phẩm PAC bột 30%
Công thức phân tử   Aln(OH)mCl3n-m
Ngoại quan   Dạng bột mịn có màu vàng nhạt
Tỷ trọng ở nhiệt độ 25oC   ≥ 0,7
Hàm lượng Al2O3 % ≥ 30
Tạp chất không tan trong nước % ≤ 1
Độ kiềm % ≥ 38
pH dung dịch 1% trong nước   3,5 ÷ 5