Công ty Đông Á nằm trong định hướng phát triển ngành Công nghiệp hóa chất tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2040

12:06 | 03/02/2023

Tác giả:

Thực hiện Quyết định số 726/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Công nghiệp hóa chất Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2040, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể sau:

QUAN ĐIỂM:

- Triển khai đồng bộ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh, để tập chung xây dựng ngành Công nghiệp hóa chất theo hướng mở rộng, đầu tư mới, hiện đại hoá, giữ vai trò là ngành Công nghiệp trọng điểm, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công nghiệp hóa chất Việt Nam và các quy hoạch chuyên ngành khác.

- Sản phẩm Công nghiệp hoá chất phải theo hướng chọn lọc, dựa trên việc khai thác các lợi thế đặc thù của tỉnh, điều kiện tự nhiên, lao động…

- Khuyến khích các dự án đầu tư sản xuất mang tính bền vững, thân thiện với môi trường, an toàn cho con người, bảo tồn thiên nhiên, văn hóa & du lịch của địa phương.

MỤC TIÊU:

- Duy trì sản xuất các sản phẩm là thế mạnh của tỉnh đã đầu tư sản xuất (Xút lỏng, Clo lỏng, Gia ven, A-xít HCl, Axít Sunfuric...)

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm giai đoạn 2021-2025 đạt 5,8-6,0 % /năm và giai đoạn 2026-2030 đạt 10,05%/năm.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH HÓA CHẤT GIAI ĐOẠN 2021-2030, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2040:

1. Giai đoạn 2021-2030:

Khuyến khích chuyển đổi sử dụng các loại xúc tác mới có hoạt lực và khả năng thu hồi, tái chế cao, tiết kiệm năng lượng.

- Phát triển sản xuất PAC bột công suất khoảng 350.000 tấn/năm.

- Đầu tư công nghệ mới lò đốt tổng hợp axit.

- Phát triển, đầu tư xây dựng công nghệ sản xuất Xút công suất 550.000 tấn xút/năm, tính đến công suất 600.000 tấn xút/năm.

- Triển khai đầu tư công nghệ sản xuất các sản phẩm gốc Clo mới, sản phẩm gốc Natri có giá trị kinh tế cao.

 

2. Định hướng giai đoạn 2030-2040:

 

- Đầu tư mới dây chuyền sản xuất Xút theo công nghệ màng trao đổi ion nâng tổng công suất lên 100.000 tấn xút/năm và phát triển các sản phẩm gốc Clo.

- Đầu tư sản xuất các sản phẩm gốc Clo, gốc Natri có giá trị kinh tế đáp ứng yêu cầu sản xuất trong nước và xuất khẩu.

Công ty hoá chất Đông Á

Công ty cổ phần hoá chất Đông Á vinh dự khi được nằm trong danh mục các dự án đầu tư sản xuất hoá chất giai đoạn 2021-2030 định hướng 2040 của tỉnh Phú Thọ.

 

Tên dự án Doanh nghiệp đầu tư Địa điểm Công suất Thời gian thực hiện
(tấn/năm)
GIAI ĐOẠN 2025 -2030
Đầu tư nâng công xuất sản xuất xút theo công nghệ màng trao đổi ion nâng tổng công suất của nhà máy lên 60.000 tấn xút/năm và phát triển các sản phẩm gốc Clo. Công ty CP Đông Á Khu 9, Thị trấn
Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
60.000 tấn/năm  2025-2030
GIAI ĐOẠN 2030 - 2040
Đầu tư nâng công xuất sản xuất xút theo công nghệ màng trao đổi ion nâng tổng công suất của nhà máy lên 100.000 tấn xút/năm và phát triển các sản phẩm gốc Clo. Công ty CP Đông Á KCN có tính chất phù hợp được cấp thẩm quyền phê duyệt 100.000 tấn/năm 2030-2040

Bình luận, Hỏi đáp