PAC xử lý nước thải ngành công nghiệp gốm sứ

10:43 | 10/02/2023

Tác giả:

Poly Aluminium Chloride (PAC) là chất keo tụ được sử dụng phổ biến trong ngành gốm sứ để xử lý nước thải, là một hợp chất vô cơ có công thức Aln(OH)mCl3n-m. hiệu quả cao trong việc loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải ngành gốm sứ.

Trong ngành gốm sứ, PAC được sử dụng để xử lý nước thải phát sinh từ các quy trình khác nhau như rửa, trộn và tráng các sản phẩm gốm sứ.Nước thải phát sinh trong ngành gốm sứ thường chứa nhiều chất rắn lơ lửng, màu và chất hữu cơ nên khó xử lý để thải ra môi trường.Sự hiện diện của các chất gây ô nhiễm này cũng có thể gây ra các vấn đề như làm tắc nghẽn thiết bị và giảm hiệu suất của hệ thống xử lý.

PAC xử lý nước thải công nghiệp gốm sứ

Việc sử dụng PAC trong ngành gốm sứ giúp cải thiện chất lượng nước thải bằng cách loại bỏ các chất rắn lơ lửng, giảm các chất hữu cơ, đồng thời cải thiện chất lượng nước nói chung. Quá trình keo tụ dựa trên nguyên tắc trung hòa điện tích và keo tụ. Các phân tử PAC trung hòa điện tích của các chất ô nhiễm trong nước thải, làm cho các chất ô nhiễm tập hợp lại và tạo thành các bông cặn lớn hơn.Các bông cặn này sau đó có thể dễ dàng tách ra khỏi nước bằng cách lắng hoặc lọc.

Để sử dụng hiệu quả PAC trong ngành gốm sứ, việc xác định liều lượng và pH thích hợp cho quá trình xử lý nước thải là rất quan trọng, liều lượng PAC tối ưu sẽ phụ thuộc vào đặc tính của nước thải như độ đục, pH, nhiệt độ và các chất gây ô nhiễm khác. Thử nghiệm jartest trong phòng thí nghiệm thường được sử dụng để xác định liều lượng và độ pH tối ưu cho việc xử lý nước thải.

Sau khi xác định được liều lượng PAC thích hợp, có thể bổ sung PAC vào nước thải trong bể trộn. PAC sẽ làm cho các chất ô nhiễm trong nước thải kết tụ lại và tạo thành các bông cặn. Các bông cặn này sau đó sẽ lắng xuống đáy bể, nơi chúng có thể được loại bỏ thông qua quá trình lắng hoặc lọc.Nước thải sau xử lý có thể được thải ra môi trường hoặc tái sử dụng trong các quy trình khác trong ngành công nghiệp gốm sứ.

Việc sử dụng PAC bột trong ngành công nghiệp gốm sứ có một số lợi ích, bao gồm:

Cải thiện chất lượng nước: PAC có hiệu quả cao trong việc loại bỏ các chất gây ô nhiễm khỏi nước thải công nghiệp gốm sứ, giúp cải thiện chất lượng nước.

Giảm tác động đến môi trường: Bằng cách loại bỏ các chất ô nhiễm từ nước thải ngành gốm sứ, việc sử dụng PAC giúp giảm tác động đến môi trường của ngành gốm sứ, giúp bảo vệ môi trường và ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước.

Tiết kiệm chi phí: Việc sử dụng PAC trong ngành gốm sứ có thể giúp tiết kiệm chi phí, vì nó làm giảm nhu cầu về các quy trình và thiết bị xử lý bổ sung.Ngoài ra, chất lượng nước được cải thiện có thể dẫn đến tăng hiệu quả và năng suất trong các quy trình khác trong ngành gốm sứ.

 

 

Bình luận, Hỏi đáp