Nhận diện các nhãn hóa chất nguy hiểm

02:07 | 12/12/2017

Tác giả:

Bạn có biết cách nhận diện các hóa chất nguy hiểm? Bạn có biết cách phân loại ghi nhãn hóa chất được thống nhất tại tất cả các quốc gia theo hệ thống GHS?

Từ trước năm 1992 mỗi quốc gia trên thế giới đều có hệ thống quy định phân loại hóa chất riêng lẻ. Nhưng từ 1992 Hệ thống hài hoà toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hoá chất - Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals đã thống nhất hệ thống phân loại hoá chất thành một quy định chung.

Mặc dù hệ thống này được thừa nhận bởi Liên hiệp quốc nhưng không bị bắt buộc với tất cả các quốc gia. Việt Nam là một trong số các nước công nhận hệ thống Hài Hòa. theo đó năm 2012 bộ công thương ra Thông tư số 04/2012/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất vào ngày 13 tháng 02 năm 2012

Công ty hóa chất Đông Á xin đưa tập hợp một số nhãn hàng hóa nguy hiểm để giúp bạn có thể  nhận diện:

Bảng quy ước dãn nhãn hóa chất nguy hiểm theo GHS
1 Chat-doc_dongachem.vn Tên gọi hình đồ
Đầu lâu xương chéo
Từ ký hiệu
Nguy hiểm
Cảnh báo nguy cơ
Chất độc
2 Tên gọi hình đồ
Dấu chấm than
Từ ký hiệu
Cảnh báo
Cảnh báo nguy cơ
Chất kích thích/Yếu tố nhạy da
Độc cấp tính
Ảnh hưởng của chất gây nghiện

 
3 Dongachem.vn Tên gọi hình đồ
 
Từ ký hiệu
Cảnh báo
Cảnh báo nguy cơ
Chất ô nhiễm môi trường thuỷ sinh
4 Tên gọi hình đồ Dấu chấm than Tên gọi hình đồ
Bình khí
Từ ký hiệu
Cảnh báo
Cảnh báo nguy cơ
Chứa khí dưới áp suất; có thể nổ nếu gia nhiệt
5 dongachem.vn Tên gọi hình đồ
Nổ bom
Từ ký hiệu
Nguy hiểm
Cảnh báo nguy cơ
Chất có khả năng gây nổ
Chất tự phản ứng/Peroxit Hữu cơ
6 dongachem.vn Tên gọi hình đồ
Hình người
Từ ký hiệu
Nguy hiểm
Cảnh báo nguy cơ
Chất gây ung thư/ Chất nhạy hô hấp
Độc tính sinh sản/ Độc đối với từng nhóm tổ chức
Chất gây đột biến

 
7 dongachem Tên gọi hình đồ
Ngọn lửa trên vòng tròn
Từ ký hiệu
Nguy hiểm
Cảnh báo nguy cơ
Có thể gây ra hoặc tăng cường quá trình cháy, chất oxy hoá
8 Tên gọi hình đồ
Ăn mòn
Từ ký hiệu:
Cảnh báo
Cảnh báo nguy cơ
Có thể ăn mòn kim loại
Ví dụ như: Xút, HCL
9 dongachem.vn Tên gọi hình đồ
Ngọn lửa
Từ ký hiệu:
Nguy hiểm
Cảnh báo nguy cơ
Chất dễ cháy/Chất tự phản ứng
Chất tự cháy, tự dẫn lửa/Chất tự phát nhiệt
Chất khi phản ứng có sinh khí dễ cháy
Peroxit Hữu cơ
Nam Phương

Bình luận, Hỏi đáp