Hội thảo giới thiệu phần mềm đánh giá rủi ro hóa chất

11:24 | 26/06/2017

Tác giả:

Hiệp hội hóa chất công nghiệp Nhật Bản (JCIA) đã phối hơp với Cục Hóa chất tổ chức hội thảo Giới thiệu phần mềm đánh giá rủi ro hóa chất AIST-MeRam đã được xây dựng cho các doanh nghiệp Nhật Bản.

Ngày 8 tháng 10 năm 2014, tại phòng họp số 4, 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hiệp hội hóa chất công nghiệp Nhật Bản (JCIA) đã phối hơp với Cục Hóa chất (VINACHEMIA) tổ chức hội thảo Giới thiệu phần mềm đánh giá rủi ro hóa chất AIST-MeRam đã được xây dựng cho các doanh nghiệp Nhật Bản.
 

Tại hội thảo, các cán bộ của Cục Hóa chất đã có cơ hội tìm hiểu về các khái niệm và công cụ mới trong lĩnh vực Đánh giá rủi ro hóa chất.

Phần mềm được thiết kế để đưa ra các thông tin sau:

1. Thông tin về đánh giá rủi ro hóa chất mức độ sàng lọc theo Luật kiểm soát hóa chất Nhật Bản (CSCL)bằng phương pháp đánh giá định lượng. 
 
2. Thông tin về đánh giá rủi ro hóa chất mức độ 1 theo CSCL bằng phương pháp đánh giá chi tiết. Các thông tin đưa ra bao gồm:
- Định lượng được rủi ro của các hóa chất thuộc PACSs, tập chung chủ yếu đánh giá phơi nhiễm.
- Xác định được chỉ số PNEC bằng Mô hình vi sai các đặc tính nguy hại.
- Xác định được chỉ số PEC dựa trên đánh giá chọn lọc theo phương pháp bậc thang.
 
3. Thông tin về đánh giá rủi ro hóa chất mức độ 2 theo CSCL bằng chức năng đánh giá lại của phương pháp đánh giá chi tiết. 
- Định lượng được rủi ro của các hóa chất thuộc PACSs, tập chung chủ yếu đánh giá đặc tính nguy hại của hóa chất.
- Xác định được chỉ số PNEC bằng Mô hình ảnh hưởng theo mức dân và phân bố độ nhạy của từng loài.
- Xác định được chỉ số PEC bằng cách sử dụng kết quả đánh giá phơi nhiễm thu được trong đánh giá rủi ro mức độ 1(dữ liệu thu được từ mô hình tính toán nồng độ hóa chất trong nước, dữ liệu quan trắc...)
 

Kết thúc hội thảo, các cán bộ Cục Hóa chất đã nắm bắt và ứng dụng được các nguyên tắc hoạt động, cách thức sử dụng phần mềm. Đây là một công cụ tham khảo hữu hiệu không chỉ với các cơ quan quản lý nhà nước mà cả với các doanh nghiệp trong việc đánh giá rủi ro hóa chất, công tác đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

Theo Cục hóa chất
(Dongachem sưu tầm)

Bình luận, Hỏi đáp