Các yêu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo bông của chất keo tụ trong xử lý nước

04:19 | 26/03/2020

Tác giả:

Khi tài nguyên nước ngày càng cạn kiệt, việc xử lý các nguồn nước để phục vụ sản xuất, sinh hoạt càng trở nên quan trọng. Một trong số các giai đoạn trong xử lý nước là quá trình lắng, ngưng tụ các tạp chất lơ lửng trong nước. Hiện có một vài hóa chất hỗ trợ cho quá trình ngưng tụ hay tạo bông này.

Bình luận, Hỏi đáp