Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển ...

QCVN 05 : 2020/BCT do Tổ soạn thảo xây dựng; Cục Hóa chất trình duyệt; Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định; Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành kèm theo ...

Bảng so sánh HS Code / CAS Code / UN Code của một số hoá chất phổ biến

Ý nghĩa các của các mã HS code, CAS code, UN code trong lĩnh vực hoá chất. HS code, CAS code, UN code của xút NaOH, axit HCl, nước Javen NaClO, PAC, ...

HS code của PAC - Poly Aluminium Chloride và một số sản phẩm phổ biến khác trong ngành hoá chất

HS Code (Harmonized System) là một hệ thống tiêu chuẩn hóa để phân loại hàng hóa được sử dụng bởi các ngành hải quan trên toàn thế giới. Đó là một mã ...

GHS - hệ thống hài hòa hướng dẫn ghi nhãn hóa chất theo tiếng Anh và tiếng Việt

Điều 27 Luật Hóa chất quy định việc phân loại, ghi nhãn hóa chất được thực hiện theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất ...

Phần mềm GHS Tool tra cứu phân loại và ghi nhãn đối với hỗn hợp chất hóa chất

GHS là tên viết tắt của hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of ...

Mã HS - hải quan cho mặt hàng hóa chất công nghiệp

Thủ tục hải quan đòi hỏi sự chính xác đúng với thông lệ quốc tế. Do đó việc nắm rõ các quy ước mã sản phẩm hóa chất giúp doanh nghiệp kê khai chính ...

Nhận diện các nhãn hóa chất nguy hiểm

Bạn có biết cách nhận diện các hóa chất nguy hiểm? Bạn có biết cách phân loại ghi nhãn hóa chất được thống nhất tại tất cả các quốc gia theo hệ thống ...