Phương pháp thử nghiệm AOAC 2007 (990.08) là gì?

02:34 | 08/03/2023

Tác giả:

Ủy ban Phương pháp Phân tích AOAC (Hiệp hội các nhà Hóa học Nông nghiệp Chính thức) Quốc tế (COMA) đã phát triển tiêu chuẩn hóa học AOAC 2007 (990.08) làm phương pháp tham khảo để phân tích các chất dinh dưỡng và các thành phần hóa học khác trong thực phẩm và nông sản. Tiêu chuẩn này được các phòng thí nghiệm thử nghiệm thực phẩm và nông nghiệp trên khắp thế giới sử dụng để đảm bảo kết quả chính xác và đáng tin cậy trong quy trình thử nghiệm của họ.

Tiêu chuẩn AOAC 2007 (990.08) là một tài liệu phức tạp và chi tiết phác thảo các quy trình được khuyến nghị để phân tích nhiều loại chất dinh dưỡng và các thành phần hóa học khác trong các loại thực phẩm và nông sản khác nhau. Nó được thiết kế để được sử dụng bởi các nhà phân tích có kinh nghiệm, những người có nền tảng vững chắc về hóa học phân tích và khoa học thực phẩm, đồng thời quen thuộc với các nguyên tắc và kỹ thuật phân tích hóa học.

AOAC

Tiêu chuẩn bao gồm các hướng dẫn chi tiết về quy trình chuẩn bị mẫu, thiết bị, hiệu chuẩn và kiểm soát chất lượng đối với từng chất dinh dưỡng và thành phần hóa học được phân tích. Các chất dinh dưỡng và thành phần hóa học cụ thể được đề cập trong tiêu chuẩn bao gồm:

Chất đạm

Chất béo

carbohydrate

Chất xơ

Tro

Độ ẩm

Vitamin

Khoáng chất

Axit amin

Axit béo

Độc tố nấm mốc

Thuốc trừ sâu

Thuốc kháng sinh

Chất kích thích tăng trưởng

Đối với mỗi chất phân tích này, tiêu chuẩn cung cấp hướng dẫn chi tiết về thiết bị và thuốc thử cần thiết, quy trình chuẩn bị mẫu, phương pháp phân tích được sử dụng và các tính toán cần thiết để thu được kết quả chính xác. Tiêu chuẩn này cũng cung cấp hướng dẫn về cách xử lý và phân tích các nền mẫu phức tạp, chẳng hạn như các nền mẫu có trong thức ăn chăn nuôi hoặc nguyên liệu thực vật.

Một trong những đặc điểm chính của tiêu chuẩn AOAC 2007 (990.08) là nhấn mạnh vào kiểm soát và đảm bảo chất lượng. Tiêu chuẩn bao gồm các hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện kiểm tra kiểm soát chất lượng trong suốt quá trình phân tích, bao gồm kiểm tra thiết bị, thuốc thử và tài liệu tham khảo. Nó cũng cung cấp các hướng dẫn để xác nhận và xác minh phương pháp, đồng thời phác thảo các quy trình xử lý và báo cáo dữ liệu.

Ngoài việc sử dụng trong các phòng thí nghiệm thử nghiệm thực phẩm và nông nghiệp, tiêu chuẩn AOAC 2007 (990.08) cũng được sử dụng bởi các cơ quan quản lý, chẳng hạn như Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), để đảm bảo rằng thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn quy định về chất dinh dưỡng. nội dung và an toàn. Tiêu chuẩn được cập nhật định kỳ để phản ánh những tiến bộ trong kỹ thuật phân tích và những thay đổi trong các yêu cầu quy định.

Tóm lại, tiêu chuẩn hóa học AOAC 2007 (990.08) là một phương pháp tham khảo toàn diện để phân tích các chất dinh dưỡng và các thành phần hóa học khác trong thực phẩm và nông sản. Nó cung cấp các hướng dẫn chi tiết về quy trình chuẩn bị mẫu, thiết bị, hiệu chuẩn và kiểm soát chất lượng cho nhiều loại chất phân tích và được thiết kế để sử dụng bởi các nhà phân tích có kinh nghiệm, những người có nền tảng vững chắc về hóa học phân tích và khoa học thực phẩm.

Bình luận, Hỏi đáp