Quy hoạch sản xuất hóa chất cơ bản đến năm 2025

12:05 | 22/12/2017

Tác giả:

Ngày 6/3/2017 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ký quyết định “Quy hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”


Quyết định xác định rõ mục tiêu phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản tương đối đồng bộ về cơ cấu các sản phẩm vô cơ, hữu cơ. Duy trì phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản Việt Nam tăng trưởng bình quân chỉ số sản xuất công nghiệp đạt 9÷10%/năm góp phần đưa ngành công nghiệp hóa chất tăng trưởng bình quân 14÷16%/năm.

Định hướng phát triển sản xuất hóa chất cơ bản trên cơ sở phát triển những cụm nhà máy có quy mô sản xuất đủ lớn, công nghệ tiên tiến hiện đại, đảm bảo hiệu quả kinh tế và đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định về bảo vệ môi trường, gắn bó với quy hoạch xây dựng các vùng nguyên liệu, bố trí gần các đơn vị tiêu thụ, và các cơ sở sản xuất, hạ nguồn theo mô hình tổ hợp, để giảm chi phí sản xuất và có điều kiện để xử lý tác động môi trường một cách tập trung.

Nhà máy hóa chất Đông Á - 2017

Dự án đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất xút theo công nghệ màng trao đổi ion của công ty cổ phần Đông Á tại Phù Ninh Phú Thọ là dự án đầu tiên và đã đi vào sản xuất chính thức trong năm 2017.

Việc phát triển ngành công nghiệp hóa chất cơ bản có vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghiệp nói chung. Giảm nhập khẩu hóa chất tiết kiệm cho ngoại tệ quốc gia và chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước. Dưới dây là danh sách các dự án được quy hoạch đến năm 2025 -2035.Văn bản chi tiết được đăng tải tại: static.sav.gov.vn/Data/lynt/File/676_QD-BCT_17235394%20(1).pdf

 
Dongachem/2017

Bình luận, Hỏi đáp