Nhu cầu nhập khẩu Xút - NaOH của Việt Nam

04:38 | 03/01/2018

Tác giả:

Xút – NaOH có tính kiềm cao, Xút bán trên thị trường là xút vảy, hoặc dung dịch xút lỏng. Xút sử dụng trong nhiều ngành xử lý nước, dệt nhuộm, chất tảy rửa.

Công nghiệp hóa chất cơ bản nói chung và Xút – NaOH tại Việt Nam nói chung chưa đáp ứng được hết nhu cầu trong nước. Các năm qua chúng ta vẫn phải nhập khẩu một lượng lớn Xút vảy, xút lỏng từ các nước Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc…

xút-lỏng-dong-a           xút-vảy-đông-á
Xút lỏng                                                                             Xút vảy

Giá trị nhập khẩu xút các năm 

Mỗi năm chúng ta nhập khẩu khoảng 3-4 triệu USD Xút lỏng và 32-35 triệu USD Xút vảy. Giá xút vảy 99% nhập khẩu khoảng  350-500 USD/tấn, xút lỏng tùy thuộc vào nồng độ từ 30% đến 50%. Mỗi năm chúng ta nhập khẩu khoảng gần 100.000 tấn xút các loại.

Do việc nhập khẩu xút vảy 100% thuận tiện cho việc vận chuyển, dễ dàng hòa tan để cho dung dịch xút nên Xút vảy, rắn được nhập khẩu nhiều hơn. Đặc biệt do đặc thù ngành công nghiệp xút Clo tại Trung Quốc thì với tỷ lệ sản xuất Xút Clo là 1:1.1 Clo được dung nhiều trong nền sản xuất nhựa, dầu khí nên Trung Quốc có dư lượng Xút – NaOH xuất khẩu cho các nước khác.

Các nhà máy sản xuất điện tử tại của Hàn Quốc tại miền Bắc cũng sử dụng một lượng lớn xút cho việc tẩy rửa linh kiện, xử lý nước…. Do đó những năm 2014, 2015 giá trị nhập khẩu xút lỏng từ Hàn Quốc vào Việt Nam tăng mạnh.

 

Giá trị nhập khẩu Xút rắn (Xút vảy) mã HS 281511 của Việt Nam
Đơn vị: nghìn USD
Nước xuất khẩu Giá trị nhập khẩu 2011 Giá trị nhập khẩu 2012 Giá trị nhập khẩu 2013 Giá trị nhập khẩu 2014 Giá trị nhập khẩu 2015
Toàn thế giới              33.534                33.191                35.157                33.883                32.647  
China              26.310                26.386                28.885                29.367                26.556  
Taipei, Chinese                3.109                  4.972                  4.989                  3.762                  5.289  
Thailand                2.259                      827                     530                     414                     451  
Korea, Republic of                   377                     738                     510                     146                     126  
Japan                     20                       30                     101                       52                       61  
Germany                     23                       57                       70                       75                       52  
United States of America                      -                           1                        -                          -                         44  
Hong Kong, China                     65                       28                        -                         51                       26  
Spain                      -                           4                         6                         5                       11  
Sweden                      -                          -                          -                          -                         11  
France                      -                         28                       17                        -                           8  
Singapore                      -                           3                         5                        -                           5  
United Kingdom                      -                          -                           1                        -                           5  
Area Nes                      -                         37                       25                        -                          -    
Belgium                      -                          -                          -                           1                        -    
Indonesia                1.214                       53                        -                          -                          -    
Israel                      -                          -                          -                         11                        -    
Italy                       5                        -                          -                          -                          -    
Malaysia                       9                        -                          -                          -                          -    
India                   144                       26                       19                        -                          -    
           

 

Giá trị nhập khẩu Xút lỏng (dung dịch xút) mã HS 281512 của Việt Nam
Đơn vị: nghìn USD
Nước xuất khẩu Giá trị nhập khẩu 2011 Giá trị nhập khẩu 2012 Giá trị nhập khẩu 2013 Giá trị nhập khẩu 2014 Giá trị nhập khẩu 2015
Toàn thế giới                 3.215                   4.049                   7.326                   9.831                   4.582  
Korea, Republic of                      51                        63                      835                   2.213                   2.318  
Japan                    209                      126                   1.129                      861                   1.298  
China                 1.310                   1.519                      153                   2.451                      691  
Germany                      19                        35                        41                        40                        72  
Singapore                        6                          1                          5                          1                         60  
Taipei, Chinese                      39                        78                        31                      944                        44  
India                        9                        26                        56                        55                        38  
Indonesia                 1.391                   1.125                   3.182                      972                        17  
Malaysia                    161                      226                      196                      181                        14  
Thailand                      14                      846                   1.688                   2.109                          8  
Area Nes                       -                           -                           -                            1                          6  
Netherlands                       -                           -                           -                           -                             6  
United Kingdom                       -                            2                          4                          3                          5  
United States of America                       -                            2                          2                          1                          2  
France                        3                          1                          1                         -                            1  
Spain                       -                           -                            4                         -                            1  
Hong Kong, China                        2                         -                           -                           -                           -    
 (Số liệu UNComtrade)

Đơn vị sản xuất Xút -NaOH trong nước

Hiện nay trên thị trường miền Bắc chỉ có hai nhà sản xuất Xút lớn là Công ty hóa chất Việt Trì và công ty Hóa chất Đông Á. Cả hai nhà máy đều xử dụng công nghệ điện phâm màng trao đổi ion hiện đại vào sản xuất. Để phục vụ trực tiếp cho sản xuất trong nước sản phẩm Xút của các công ty đều dưới dạng xút lỏng 32%, xút lỏng 45%, xút lỏng 50%.


Trong quá trình điện phân sẽ thu được các sản phẩm khác như Clo, HCL, Javen, chất tạo lắng PAC, được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Với hai nhà máy công suất sản xuất Xút quy về 100% khoảng 60.000 tấn/năm. Trong những năm tới các nhà máy trong nước đã có kế hoạch mở rộng nhà máy và công suất thiết kế. Hy vọng trong vòng 5 đến 8 năm nữa chúng ta sẽ cung cấp đủ nhu cầu Xút trong nước và có thể xuất khẩu.

Nam Phuong

 

Bình luận, Hỏi đáp