Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn luật hóa chất - Sản xuất hóa chất công nghiệp

03:11 | 08/01/2018

Tác giả:

TTCP ban hành NĐ số 113⁄2017⁄NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất 2007. Nghị định sẽ giúp các công ty XNK, sản xuất hóa chất công nghiệp thuận lợi trong việc tuân thủ thủ tục hành chính.

Ngày 09/10/2017 Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định ban hành nghị định số 113/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/11/2017.
 
dongachem_nghi-dinh_113

Nội dung nghị định nhằm hướng dẫn Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất 2007 về các lĩnh vực sau:

1. Yêu cầu chung để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất.

2. Hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

3. Điều kiện sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp.

4. Hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

5. Hóa chất cấm, hóa chất độc.

6. Kế hoạch, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất.

7. Khoảng cách an toàn đối với cơ sở hoạt động hóa chất nguy hiểm.

8. Phân loại hóa chất, phiếu an toàn hóa chất.

9. Khai báo hóa chất, thông tin về hóa chất.

10. Huấn luyện an toàn hóa chất.


Nội dung chi tiết văn bản Tại đây

Ngoài ra Bộ công thương đã ban hành Thông tư 32/2017/TT-BCT hướng dẫn chi tiết cho Nghị định 133 vào ngày 28/12/2017.

Bình luận, Hỏi đáp