Application of Sodium Thiosulfate to reduce residual chlorine in water

Chemical compound sodium thiosulfate (Na2S2O3) is employed in many industrial applications. Its usage to counteract the effects of leftover chlorine ...

Application of chlorine gas to produce industrial Calcium Hypochlorite

Chlorine is a very reactive and adaptable element with several uses in a wide range of industries. Making calcium hypochlorite is one of the main ...

Calcium hypochlorite for water treatment: benefits and drawbacks

A chemical used to treat water, calcium hypochlorite is a white powder. It is extensively utilized in the water treatment sector because it is highly ...

Treating shrimp and catfish agricultural water with calcium hypochlorite

We will discuss the advantages, drawbacks, and ideal usage procedures for calcium hypochlorite in this article as it relates to shrimp and catfish ...

You want to buy Calcium Hypochlorite 70 in Vietnam but are unsure of where to do so

If you need assistance buying calcium hypochlorite 70% water treatment chemicals in Vietnam, get in touch with Dong A chem.

Dong A manufactures and supplies Calcium hypochlorite water treatment chemicals in Vietnam

Calcium hypochlorite is a powder that is often used as a water treatment chemical, disinfectant, and bleach. It is white or light gray in color. It ...

Những lưu ý để đánh Clo hiệu quả trong ao nuôi tôm

Nuôi tôm đòi hỏi việc quản lý cẩn thận chất lượng nước cẩn thận để đảm bảo sức khỏe và năng suất của tôm. Một trong những cách hiệu quả để duy trì ...

Hướng dẫn sử dụng Chlorine cụ thể

Chào mừng bạn đến với bài chia sẻ về hướng dẫn sử dụng Chlorine, một hợp chất hóa học mạnh được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm ...

Hoá chất Clorin là gì? Lợi ích, ứng dụng và an toàn sử dụng

Hiện nay Clorin được ứng dụng đa dạng và tầm quan trọng trong cuộc sống. Hợp chất mạnh mẽ này đã thu hút được sự chú ý đáng kể do tính hiệu quả của ...

Cảnh báo hóa chất trên sản phẩm Clorin

Clorin hợp chất hóa học có công thức Ca(ClO)₂, là chất oxy hóa mạnh thường được sử dụng cho mục đích xử lý và khử trùng nước. Nó nổi tiếng với khả ...

Ứng dụng hoá chất Canxi Hypochlorite 70% khử trùng hiệu quả

Khám phá những lợi ích và ứng dụng của hoá chất canxi ...

Quy chuẩn hoá chất chlorine sử dụng làm thuốc thú y tại Việt Nam

Theo Điểm 2.6 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BTC đối với thuốc thú y, Hóa chất Chlorine phải có chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau: SODIUM ...

Dong A Chemical Company- Leading Manufacturer and Supplier of Liquid Chlorine in Vietnam

Are you looking for a reliable and trustworthy supplier of liquid chlorine in Vietnam? Look no further than Dong A Chemical - the leading ...

Những đặc điểm chlorine cần biết và tác dụng chlorine trong cuộc sống

Cùng nhau tìm hiểu về các đặc điểm của chlorine và những tác dụng chlorine đa dạng trong cuộc sống.

Ứng dụng Chlorine xử lý nước thuỷ sản

Ao nuôi trồng thủy sản cung cấp một môi trường được kiểm soát cho sự phát triển của các sinh vật dưới nước. Một trong những khía cạnh quan trọng của ...

Tính toán nồng độ chlorine khử trùng nước? Những yếu tố ảnh hưởng nồng độ Chlorine?

Nồng độ Chlorine (Calcium hypochlorite) cần thiết để khử trùng nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như độ pH ...

Làm thế nào để lưu trữ canxi hypochlorite một cách an toàn

Những lưu ý quan trọng trong việc bảo quản, lưu trữ, xử lý calcium ...

Lợi ích môi trường khi sử dụng Canxi Hypochlorite

Canxi Hypochlorite là một loại bột trắng hoặc chất rắn dạng hạt được sử dụng ...

Tại sao Canxi Hypochlorite có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí

Canxi hypochlorite là một loại bột màu trắng thường được sử dụng làm ...

Cơ chế khử trùng của Calcium hypochlorite

Canxi hypochlorite là một hợp chất hóa học được sử dụng rộng rãi ...