Tin tức thị trường sản phẩm

 Ancol benzylic là gì? Lưu ý, tính chất, điều chế, ứng dụng

Ancol benzylic là gì? Lưu ý, tính chất, điều chế, ứng dụng

C6H5CH2OH, hay còn gọi là ancol benzylic, là một hợp chất ...

 Bạc Iotua Agi kết là gì? Tính chất, điều chế, ứng dụng của AgI

Bạc Iotua Agi kết là gì? Tính chất, điều chế, ứng dụng của AgI

AgI hay còn thường được gọi là bạc iotua. Câu hỏi mà chúng tôi nhận được rất ...

 Ankyl benzen là gì? Tính chất, điều chế, ứng dụng  nổi bật

Ankyl benzen là gì? Tính chất, điều chế, ứng dụng nổi bật

Alkyl benzen là một loại hợp chất hóa học rất quan trọng trong đời sống ngày nay. Trong ...