Hiệp hội ngành công nghiệp công ty sản xuất Chlorine - Clo

Công ty sản xuất Chlorine - Clo là một nền sản xuất công nghiệp quan trọng cho cả nền kinh tế. Các hiệp hội nghề đóng ...

Tính chất của Xút (NaOH)

Xút là hóa chất vô cơ quan trọng được sản xuất công nghiệp với số lượng lớn. Xút được ứng dụng cho nhiều ngành công ...

Quy trình điện phân sản xuất Xút - Clo

Điện phân NaCl có màng ngăn và không màng ngăn là những kiến thức hóa học học trong trường PT. Nhưng thực tế quá trình ...

PAC là gì?

PAC là hóa chất quan trọng trong công nghiệp xử lý nước thải tại các nước tiên tiến, vậy PAC là gì và ứng dụng của nó ...

Đột phá trong công nghệ xử lý nước

PAC - chất tạo lắng được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp xử lý nước tại nhiều nước tiên tiến. PAC hiện đang được sản ...

Clo được sản xuất như thế nào?

Clo là hóa chất vô cơ phổ biến trong trái đất. Do đó Clo được sản xuất công nghiệp để phục vụ rộng rãi trong các ngành ...

Vận chuyển hàng hóa, hóa chất nguy hiểm cần chuẩn bị gì?

Hàng hóa, hóa chất nguy hiểm là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi vận chuyển có khả năng gây nguy hại tới tính ...

Axit HCL làm gì trong cơ thể bạn?

Khi bạn bị khó tiêu hoặc bạn cảm thấy như thức ăn đang leo lên cổ họng bạn. Vâng, nguyên nhân là do axit HCL - axit ...

Quy định dán nhãn hàng hóa hóa chất

Ngày 14/4/2017 Thủ tướng chính phủ đã ra nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định nhãn hàng hóa nói chung trong đó có các sản ...

Sản xuất kinh doanh hóa chất – Yêu cầu cần đảm bảo

Yêu cầu sản xuất kinh doanh hóa chất được quy định cụ thể hơn trong nghị định Nghị định số 113 ⁄ 2017 ⁄ NĐ-CP hướng ...

Doanh nghiệp sản xuất hóa chất hưởng lợi từ cải cách hành chính

Doanh nghiệp sản xuất hóa chất sẽ được lợi sau Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một ...

Sản xuất Xút - Ngành công nghiệp tiềm năng

Ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2025 dư báo tăng trưởng 14÷16%/năm, đóng góp vào tăng trưởng công nghiệp ...