Ứng dụng PAC trong sản xuất vật liệu chống cháy

Poly Aluminium Chloride (PAC) là một hóa chất linh hoạt và tiết kiệm chi phí, có nhiều ứng dụng, bao gồm cả làm chất ...

Sử dụng PAC trong xử lý nước thải ngành công nghiệp hoá dầu

Polyaluminum Chloride (PAC) là một chất keo tụ polyme vô cơ thường được sử dụng trong xử lý nước thải hóa dầu.

Các phương pháp thường được sử dụng để sản xuất PAC bột

Poly Aluminium Chloride (PAC) là chất keo tụ, trợ lắng polymer vô cơ được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước thải.Có một ...

Tại sao PAC bột có màu sắc khác nhau

Poly aluminium chloride (PAC) là một hợp chất hóa học được sử dụng phổ biến làm chất keo tụ trong xử lý nước thải, sản ...

PAC xử lý nước thải ngành công nghiệp gốm sứ

Poly Aluminium Chloride (PAC) là chất keo tụ được sử dụng phổ biến trong ngành gốm sứ để xử lý nước thải, là một hợp ...

PAC xử lý nước thải công nghiệp than

Polyaluminium chloride (PAC) trong xử lý nước thải ngành công nghiệp than là một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí để ...

Ứng dụng Natri hypoclorite - nước Javen trong sản xuất xà phòng công nghiệp

Natri hypochlorite là một hợp chất hóa học thường được sử dụng trong sản xuất xà phòng với vai trò là chất tẩy trắng và ...

Ứng dụng Natri hypoclorit - Javen trong sản xuất Coban

Natri hypoclorit (Javen, NaClo) là một hóa chất linh hoạt có thể được sử dụng trong sản xuất vật liệu coban. Đặc tính ...

Poly Aluminium Chloride (PAC) là xử lý nước trong ngành sản xuất giấy.

PAC là chất keo tụ hiệu quả cao để loại bỏ tạp chất khỏi nước xử lý trong ngành công nghiệp giấy. Nó là một hóa chất có ...

Vai trò PAC trong xử lý nước nông nghiệp

PAC là chất keo tụ vô cơ hiệu quả cao, có nhiều ứng dụng trong nông nghiệp. Từ việc cải thiện chất lượng nước tưới đến ...

Ứng dụng NaOH Xút trong công nghiệp dệt may

Trong bài viết này, Đông Á sẽ giới thiệu về các ứng dụng khác nhau của natri hydroxit trong ngành dệt may và vai trò ...

Cách sử dụng PAC trong xử lý nước thải nuôi tôm

PAC là chất keo tụ hiệu quả để sử dụng trong xử lý nước, đặc biệt là xử lý nước thải từ các trang trại nuôi tôm. Quy ...