Màng trao đổi ion membrane là gì? Màng ngăn Diaphragm là gì?

So sánh 2 phương pháp sản xuất Xút phổ biến hiện nay là công nghệ màng trao đổi ion membrane và công nghệ màng ngăn Diaphragm.

Công nghệ màng thẩm thấu ngược RO là gì? Cách chế tạo, phân loại và ứng dụng

Công nghệ màng thẩm thấu ngược (RO) là phương pháp được sử dụng rộng rãi để khử muối, tinh chế và tách các dung dịch khác nhau. Nó hoạt động trên ...

Công nghệ màng tách chất lỏng là gì? Cách chế tạo, phân loại và ứng dụng

Màng tách chất lỏng là những vật liệu mỏng, xốp có thể phân tách có chọn lọc các thành phần khác nhau của hỗn hợp chất lỏng dựa trên kích thước phân ...

Công nghệ màng ngăn tách khí là gì? Chế tạo, phân loại và ứng dụng

Màng tách khí là màng mỏng, bán thẩm thẩu, phân tách có chọn lọc các loại khí dựa trên kích thước phân tử và ái lực của chúng với vật liệu màng. ...

Công nghệ màng trao đổi ion là gì? Cách chế tạo, phân loại và ứng dụng

Màng trao đổi ion là một màng mỏng, thấm thấu có chọn lọc, ngăn cách hai dung dịch, chỉ cho phép một số ion nhất định đi qua. Nó được sử dụng trong ...

Công nghệ màng ngăn là gì? Phân loại, cách sản xuất và ứng dụng khác nhau của màng ngăn

Màng ngăn là một tấm mỏng được sử dụng để ngăn cách hai môi trường hoặc không gian. Nó thường được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm các ...