Thông báo tuyển dụng 2020

Hóa Chất Đông Á là đơn vị sản xuất hóa chất cơ bản trên dây chuyền tự động hiện đại. Nhà máy công ty rộng hơn 25.000m2 ...

Tuyển dụng NV Kinh doanh - XNK

Công ty cổ phần Đông Á - Phú Thọ chào đón các ứng viên quan tâm tới cơ hội việc làm tại công ty.

Tuyển dụng trưởng phòng TCHC

Công ty Đông Á chào đón Ứng viên dự tuyển vào vị trí TP Tổ chức - Hành chính tại công ty. Với yêu cầu phát triển, đổi ...