PAC xử lý nước thải ngành công nghiệp rượu

04:39 | 20/02/2023

Việc sử dụng PAC trong xử lý nước thải lên men đã được nghiên cứu rộng rãi trong những năm gần đây. PAC là một hợp chất hóa học được sử dụng làm chất keo tụ và chất tạo bông trong xử lý nước. Khi được thêm vào nước thải lên men, PAC tạo thành các bông cặn có thể dễ dàng lắng xuống đáy bể xử lý, cho phép tách các chất rắn lơ lửng ra khỏi nước.

Lên men là một quá trình được sử dụng để sản xuất nhiều loại sản phẩm, bao gồm bia, rượu và nhiên liệu sinh học. Trong quá trình lên men, các chất hữu cơ bị phân hủy tạo ra nước thải chứa hàm lượng chất hữu cơ và chất rắn lơ lửng cao. Nước thải này có thể gây ô nhiễm nguồn nước và gây hại cho hệ sinh thái dưới nước nếu không được xử lý đúng cách. Một phương pháp xử lý hiệu quả là sử dụng polyaluminum chloride (PAC), chất keo tụ và chất kết bông có thể loại bỏ hiệu quả chất rắn lơ lửng và chất hữu cơ khỏi nước thải.

PAC xử lý nước thải ngành công nghiệp rượu

PAC đặc biệt hiệu quả trong xử lý nước thải lên men nhờ khả năng loại bỏ các chất hữu cơ ra khỏi nước. Chất hữu cơ, chẳng hạn như men, đường và các vật liệu sinh học khác, có thể gây ra nhu cầu oxy sinh học (BOD) cao trong nước, có thể dẫn đến ô nhiễm nước và gây hại cho hệ sinh thái dưới nước. PAC có thể loại bỏ hiệu quả chất hữu cơ khỏi nước thải lên men, làm giảm mức độ BOD của nó và làm cho nó an toàn khi xả vào nguồn nước.

 

PAC cũng có hiệu quả trong việc loại bỏ chất rắn lơ lửng từ nước thải lên men. Chất rắn lơ lửng, chẳng hạn như nấm men và các hạt vật chất khác, có thể gây ô nhiễm nước và gây hại cho hệ sinh thái dưới nước nếu không được xử lý đúng cách. PAC có thể làm đông tụ và kết bông các chất rắn lơ lửng trong nước thải lên men một cách hiệu quả, cho phép loại bỏ chúng thông qua quá trình lắng và lọc.

 

Một trong những lợi thế chính của việc sử dụng PAC trong xử lý nước thải lên men là khả năng hoạt động hiệu quả trong một loạt các mức độ pH. Nước thải lên men thường có độ pH từ 3 đến 5 và PAC có thể có hiệu quả trong phạm vi này. Điều này cho phép xử lý hiệu quả và hiệu quả nước thải lên men bất kể độ pH của nó.

 

Một ưu điểm khác của việc sử dụng PAC trong xử lý nước thải lên men là yêu cầu liều lượng thấp. So với các chất keo tụ và tạo bông khác, PAC có thể được sử dụng với liều lượng thấp hơn nhiều để đạt được mức độ xử lý như nhau. Điều này không chỉ làm giảm lượng hóa chất cần thiết cho quá trình xử lý mà còn làm giảm lượng bùn sinh ra trong quá trình xử lý.

 

 

Bình luận, Hỏi đáp