Isophthaloyl chloride là gì và các ứng dụng của nó

Isophthaloyl clorua là một hợp chất hữu cơ quan trọng đã được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau do các đặc tính vượt trội và ứng ...

Ứng dụng khí Clo sản xuất Isophthaloyl chloride C8H4Cl2O2

Isophthaloyl chloride là một hợp chất hữu cơ quan trọng có công thức hóa học C8H4Cl2O2. Nó được sử dụng rộng rãi trong sản xuất các polyme hiệu suất ...

Ứng dụng isotank trong ngành vận chuyển hoá chất

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về các khía cạnh khác nhau của isotank, bao gồm cấu trúc, phân loại, cách sử dụng, ưu điểm và nhược điểm ...

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là gì?

ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Tiêu chuẩn cung cấp khuôn khổ ...

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì?

ISO 14001:2015 là một tiêu chuẩn quốc tế cung cấp khuôn khổ cho các hệ thống quản lý môi trường (EMS). Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với một tổ ...

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 là gì?

ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS) quy định các yêu cầu đối với một tổ chức để quản lý ...

Công ty CP Đông Á được đánh giá phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Ngày 12/8/2019 Công ty Cổ phần Đông Á đã được đánh giá phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 cho phạm vi sản xuất và kinh doanh các ...