Phương pháp thử nghiệm JISK 1475:2006 là gì?

JIS K 1475:2006 là Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản quy định phương pháp thử để đo tốc độ truyền hơi nước (WVTR) của màng và tấm nhựa bằng phương pháp ...

Quy chuẩn chất lượng POLY ALUMINIUM CHLORIDE (PAC)

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC).