Quy chuẩn hoá chất chlorine sử dụng làm thuốc thú y tại Việt Nam

Theo Điểm 2.6 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BTC đối với thuốc thú y, Hóa chất Chlorine phải có chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau: SODIUM ...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc thú y Chlorine

Hóa chất Chlorine phải có chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau: SODIUM CHLORITE Natri Chlorite (NaCIO2): 20% ±10% CALCIUM ...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển ...

QCVN 05 : 2020/BCT do Tổ soạn thảo xây dựng; Cục Hóa chất trình duyệt; Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định; Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành kèm theo ...

Quy chuẩn chất lượng NATRI HYDROXIT (NAOH)

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng NATRI HYDROXIT (NAOH).

Quy chuẩn chất lượng POLY ALUMINIUM CHLORIDE (PAC)

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride ...