DONG A JOINT STOCK COMPANY

Dong A Joint Stock Company (Dong A Chemical) is a private enterprise pioneer in the production of caustic soda and chloride to serve domestic industries. We take pride in our work and are committed to providing high-quality products to our customers.

About us

Basic chemicals are necessary inputs for many manufacturing industries. However, the current supply of basic chemicals in Vietnam only meets about 40% of domestic demand. As the country industrializes and modernizes, the demand for industrial chemicals such as Caustic Soda, HCL, Chlorine, Javen, and PAC is increasing. Domestic production will save a significant amount of foreign currency used for imports, and domestic enterprises should organize production effectively. Dong A Joint Stock Company has steadily grown for over 20 years, thanks to the expertise and management of experts in the chemical and paper industries, as well as the efforts of all employees.

We currently operate a 35,000m2 factory with 250 workers employed in three continuous shifts. In 2019, we launched the second phase of our Ion-exchange membrane electrolyte technology, which increased our plant's capacity to produce 20,000 tons of concentrated caustic soda per year. This is the most advanced technology in the field of Caustic-Chlorine production in developed countries. We plan to expand the factory's capacity to 40,000 tons of concentrated caustic soda per year by 2023. Our product line includes Caustic soda, HCL, Chlorine, Javen, liquid PAC, and high-quality PAC powder. We are proud to be a reliable partner for customers such as Samsung Electronics., Hoa Phat Steel Group, Ton Hoa Sen Group, An Hoa Paper, Masan Group, DMC Petroleum Chemicals, Quang Ninh Mining Chemicals, Song Duong Surface Water Plant …

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Giới thiệu

Hóa chất cơ bản là đầu vào của rất nhiều ngành sản xuất công nghiệp, trong khi nguồn cung hóa chất cơ bản Việt Nam hiện nay mới chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu trong nước. Cùng với sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước nhu cầu về hóa chất công nghiệp như Xút, HCL, Clo, Javen, PAC ngày càng tăng. Việc làm chủ công nghệ, sản xuất trong nước sẽ tiết kiệm một lượng lớn ngoại tệ dùng cho nhập khẩu, giúp các doanh nghiệp chủ động tổ chức sản xuất hiệu quả. Với lợi thế là kinh nghiệm sản xuất – quản lý của các chuyên gia trong ngành công nghiệp hóa chất, công nghiệp giấy cộng với sự nỗ lực đoàn kết toàn thể cán bộ CNV, sau hơn 20 năm phát triển Công ty cổ phần Đông Á đã có những bước tăng trưởng vững chắc.
Chúng tôi hiện có một nhà máy rộng 35.000m2 với 250 công nhân làm việc 3 ca liên tục. Năm 2019 chúng tôi đã đưa vào hoạt động giai đoạn 2 dây chuyền công nghệ “Điện phân màng trao đổi Ion” ; nâng công suất nhà máy lên 20.000 tấn xút quy đăc/năm. Đây là công nghệ hiện đại nhất hiện nay trong lĩnh vực sản xuất Xút - Clo tại các nước phát triển. Dự kiến đến năm 2023 chúng tôi sẽ mở rộng nâng công suất nhà máy lên công suất 40.000 tấn xút quy đặc/năm. Với sản phẩm Xút, axít HCL, Clo,Javen, PAC lỏng, PAC bột chất lượng cao, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp uy tín cho các khách hàng trong nước: Điện tử Samsung, Tập đoàn Thép Hòa Phát, tập đoàn Tôn Hoa Sen, Giấy An Hòa, Khoáng sản Vonfram Masan, Hóa chất dầu khí DMC, Hóa chất Mỏ, Nhà máy Nước mặt Sông Đuống…

Công ty Cổ Phần Đông Á

Công ty cổ phần Đông Á (Hóa chất Đông Á) tự hào là đơn vị ngoài quốc doanh tiên phong đầu tư, sản xuất hóa chất công nghiệp phục vụ các ngành công nghiệp trong nước

Giới thiệu

Hóa chất cơ bản là đầu vào của rất nhiều ngành sản xuất công nghệp, trong khi nguồn cung hóa chất cơ bản Việt Nam hiện nay mới chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu trong nước. Cùng với sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước nhu cầu về hóa chất công nghiệp như Xút, HCL, Clo, Javen, PAC ngày càng tăng. Việc làm chủ công nghệ, sản xuất trong nước sẽ tiết kiệm một lượng lớn ngoại tệ dùng cho nhập khẩu, giúp các doanh nghiệp chủ động tổ chức sản xuất hiệu quả.

t nước nhu cầu về hóa chất công nghiệp như Xút, HCL, Clo, Javen, PAC ngày càng tăng. Việc làm chủ công nghệ, sản xuất trong nước sẽ tiết kiệm một lượng lớn ngoại tệ dùng cho nhập khẩu, giúp các doanh nghiệp chủ động tổ chức sản xuất hiệu quả.

Với lợi thế là kinh nghiệm sản xuất – quản lý của các chuyên gia trong ngành công nghiệp hóa chất, công nghiệp giấy cộng với sự nỗ lực đoàn kết toàn thể cán bộ CNV, sau 14 năm phát triển Công ty cổ phần Đông Á đã có những bước tăng trưởng vững chắc. Chúng tôi hiện có một nhà máy rộng 10.000m2 với 150 công nhân làm việc 3 ca liên tục. Năm 2017 chúng tôi đã đưa vào hoạt động giai đoạn 1 dây chuyền công nghệ “Điện phân màng trao đổi ion” trị giá 200 tỷ đồng; nâng công suất nhà máy lên 9.000 tấn xút/năm (quy về xút 100%).

t nước nhu cầu về hóa chất công nghiệp như Xút, HCL, Clo, Javen, PAC ngày càng tăng. Việc làm chủ công nghệ, sản xuất trong nước sẽ tiết kiệm một lượng lớn ngoại tệ dùng cho nhập khẩu, giúp các doanh nghiệp chủ động tổ chức sản xuất hiệu quả.

Sứ mệnh

Vì sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước, vì một môi trường bền vững cho hôm nay và thế hệ mai sau. Chúng tôi sẽ cam kết phát triển bền vững, đầu tư công nghệ mới nhất giúp nâng cao hiệu suất sản xuất và thân thiện với môi trường.

Giá trị cốt lõi

Công ty Đông Á lấy sự phát triển cân bằng làm giá trị cốt lõi của công ty:

  • Phát triển cân bằng giữa đầu tư khoa học công nghệ và đầu tư phát triển con người, nâng cao trình độ, tay nghề làm chủ công nghệ sản xuất tiên tiến.
  • Phát triển cân bằng giữa mở rộng quy mô sản xuất và trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, môi trường.
  • Phát triển cân bằng giữa hiệu quả sản xuất kinh doanh và đời sống vật chất tinh thần của người lao động.