Tầm nhìn

Tầm nhìn

Chúng tôi muốn trở thành một trong 3 nhà sản xuất hóa chất cơ bản hàng đầu của miền Bắc. Cùng với các doanh nghiệp trong ngành hóa chất Việt Nam chúng tôi sẽ đáp ứng toàn bộ nhu cầu Xút  nội địa trong vòng 5 năm tới. 

Main