Javen 10%

Mô tả sản phẩm

Sau quá trình điện phân NaCL, Tùy thuộc vào yêu cầu sản phẩm Javel 7%, Javen 9% cho khách hàng, khí Cl2 dư vào dung dịch Xút - NaOH phản ứngtạo thành nước Javen. Nước Javel là hỗn hợp muối NaCl và NaClO. Javen được sử dụng nhiều trong lĩnh vực tẩy trắng, sát trùng

Hàm lượng Clo hữu hiệu: 12 ÷ 16 g/l
Hàm lượng xút dư: 9÷14 g/l
Tỷ trọng ở 250C: 1,170±0,01