Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2019
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2019
Ngày đăng: 19/02/2019

Công ty cổ phần Đông Á - Phú Thọ chào đón các ứng viên quan tâm tới cơ hội việc làm tại Công ty.

Thông báo tuyển dụng Quý 2.2018
Thông báo tuyển dụng Quý 2.2018
Ngày đăng: 31/03/2018

Công ty cổ phần Đông Á - Phú Thọ chào đón các ứng viên quan tâm tới cơ hội việc làm tại công ty.

Thông báo tuyển dụng  2017
Thông báo tuyển dụng 2017
Ngày đăng: 10/02/2017

Công ty cổ phần Đông Á là nhà sản xuất hóa chất công nghiệp tại miền Bắc. Các sản phẩm của chúng tôi là Xút, HCL, Javen, Clo, PAC được sản xuất trên...

Mẫu biểu download
Mẫu biểu download
Ngày đăng: 11/11/2016

Main