Tin tức

Doanh nghiệp sản xuất hóa chất hưởng lợi từ cải cách hành chính
Doanh nghiệp sản xuất hóa chất hưởng lợi từ cải cách hành chính
Ngày đăng: 27/11/2017

Doanh nghiệp sản xuất hóa chất sẽ được lợi sau Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Sản xuất Xút - Ngành công nghiệp tiềm năng
Sản xuất Xút - Ngành công nghiệp tiềm năng
Ngày đăng: 24/11/2017

Ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2025 dư báo tăng trưởng 14÷16%/năm, đóng góp vào tăng trưởng công nghiệp chung bình quân 9÷10%/năm.

Lịch sử công nghệ sản xuất xút - NAOH công nghiệp
Lịch sử công nghệ sản xuất xút - NAOH công nghiệp
Ngày đăng: 24/11/2017

Xút được biết đến với tính kiềm mạnh nên được sử dụng rộng rãi trong việc tẩy rửa công nghiệp, sản xuất hợp chất hữu cơ vô cơ. Năm 2016 thế giới sản...

Hóa học xanh – Xu hướng phát triển của ngành hóa chất trong tương lai
Hóa học xanh – Xu hướng phát triển của ngành hóa chất trong tương lai
Ngày đăng: 26/06/2017

Hóa học xanh là khái niệm về phát triển hóa học một cách bền vững (còn gọi là hóa học bền vững), qua đó khuyến khích phát triển các phương pháp nhằm...

Sử dụng hóa chất phải gắn với môi trường
Sử dụng hóa chất phải gắn với môi trường
Ngày đăng: 26/06/2017

Việc thu gom, xử lý, tái chế... các sản phẩm hóa chất một cách an toàn là điều hết sức cần thiết để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, hạn chế...

An toàn động đối với các loại hoá chất dễ cháy
An toàn động đối với các loại hoá chất dễ cháy
Ngày đăng: 26/06/2017

Khi phải sử dụng hoá chất dễ cháy tại nơi kín, phải đảm bảo cung cấp đủ không khí sạch. Có thể làm điều đó bằng cách mở toang các cửa sổ và cửa ra...

Đối thoại Hóa chất lần thứ 18 trong khuôn khổ SOM1, APEC Việt Nam 2017
Đối thoại Hóa chất lần thứ 18 trong khuôn khổ SOM1, APEC Việt Nam 2017
Ngày đăng: 26/06/2017

Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương năm 2017 (APEC 2017). Trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức lần thứ nhất...

Hướng dẫn phân loại và ghi nhãn đối với hỗn hợp chất
Hướng dẫn phân loại và ghi nhãn đối với hỗn hợp chất
Ngày đăng: 26/06/2017

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 04⁄2012⁄TT-BCT quy định về phân loại và ghi nhãn hóa chất. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện phân...

Hội thảo giới thiệu phần mềm đánh giá rủi ro hóa chất
Hội thảo giới thiệu phần mềm đánh giá rủi ro hóa chất
Ngày đăng: 26/06/2017

Hiệp hội hóa chất công nghiệp Nhật Bản (JCIA) đã phối hơp với Cục Hóa chất tổ chức hội thảo Giới thiệu phần mềm đánh giá rủi ro hóa chất AIST-MeRam...

Hướng dẫn triển khai Nghị định của Chính phủ về quản lý phân bón
Hướng dẫn triển khai Nghị định của Chính phủ về quản lý phân bón
Ngày đăng: 26/06/2017

Hiện Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xem xét ban hành Thông tư hướng dẫn và quy định cụ thể một số điều của Nghị định số...

Quy định reach của EU đối với hóa chất và các sản phẩm có chứa hóa chất
Quy định reach của EU đối với hóa chất và các sản phẩm có chứa hóa chất
Ngày đăng: 26/06/2017

Cục Hóa chất phối hợp với Dự án Hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn III (EU - Việt Nam MUTRAP III), Bộ Công Thương tổ chức hội thảo phổ biến Quy định...

Main