Tin tức

Clo được sản xuất như thế nào?
Clo được sản xuất như thế nào?
Ngày đăng: 30/11/2017

Clo là hóa chất vô cơ phổ biến trong trái đất. Do đó Clo được sản xuất công nghiệp để phục vụ rộng rãi trong các ngành công nghiệp, hóa chất, y tế,...

Vận chuyển hàng hóa, hóa chất nguy hiểm cần chuẩn bị gì?
Vận chuyển hàng hóa, hóa chất nguy hiểm cần chuẩn bị gì?
Ngày đăng: 30/11/2017

Hàng hóa, hóa chất nguy hiểm là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi vận chuyển có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi...

Axit HCL làm gì trong cơ thể bạn?
Axit HCL làm gì trong cơ thể bạn?
Ngày đăng: 29/11/2017

Khi bạn bị khó tiêu hoặc bạn cảm thấy như thức ăn đang leo lên cổ họng bạn. Vâng, nguyên nhân là do axit HCL - axit Hydrocloric trong dạ dày của bạn....

Quy định dán nhãn hàng hóa hóa chất
Quy định dán nhãn hàng hóa hóa chất
Ngày đăng: 28/11/2017

Ngày 14/4/2017 Thủ tướng chính phủ đã ra nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định nhãn hàng hóa nói chung trong đó có các sản phẩm hóa chất, hóa chất công...

Sản xuất kinh doanh hóa chất – Yêu cầu cần đảm bảo
Sản xuất kinh doanh hóa chất – Yêu cầu cần đảm bảo
Ngày đăng: 27/11/2017

Yêu cầu sản xuất kinh doanh hóa chất được quy định cụ thể hơn trong nghị định Nghị định số 113 ⁄ 2017 ⁄ NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật hóa chất

Doanh nghiệp sản xuất hóa chất hưởng lợi từ cải cách hành chính
Doanh nghiệp sản xuất hóa chất hưởng lợi từ cải cách hành chính
Ngày đăng: 27/11/2017

Doanh nghiệp sản xuất hóa chất sẽ được lợi sau Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Sản xuất Xút - Ngành công nghiệp tiềm năng
Sản xuất Xút - Ngành công nghiệp tiềm năng
Ngày đăng: 24/11/2017

Ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2025 dư báo tăng trưởng 14÷16%/năm, đóng góp vào tăng trưởng công nghiệp chung bình quân 9÷10%/năm.

Lịch sử công nghệ sản xuất xút - NAOH công nghiệp
Lịch sử công nghệ sản xuất xút - NAOH công nghiệp
Ngày đăng: 24/11/2017

Xút được biết đến với tính kiềm mạnh nên được sử dụng rộng rãi trong việc tẩy rửa công nghiệp, sản xuất hợp chất hữu cơ vô cơ. Năm 2016 thế giới sản...

Hóa học xanh – Xu hướng phát triển của ngành hóa chất trong tương lai
Hóa học xanh – Xu hướng phát triển của ngành hóa chất trong tương lai
Ngày đăng: 26/06/2017

Hóa học xanh là khái niệm về phát triển hóa học một cách bền vững (còn gọi là hóa học bền vững), qua đó khuyến khích phát triển các phương pháp nhằm...

Sử dụng hóa chất phải gắn với môi trường
Sử dụng hóa chất phải gắn với môi trường
Ngày đăng: 26/06/2017

Việc thu gom, xử lý, tái chế... các sản phẩm hóa chất một cách an toàn là điều hết sức cần thiết để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, hạn chế...

An toàn động đối với các loại hoá chất dễ cháy
An toàn động đối với các loại hoá chất dễ cháy
Ngày đăng: 26/06/2017

Khi phải sử dụng hoá chất dễ cháy tại nơi kín, phải đảm bảo cung cấp đủ không khí sạch. Có thể làm điều đó bằng cách mở toang các cửa sổ và cửa ra...

Main