Hướng dẫn phân loại và ghi nhãn đối với hỗn hợp chất

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 04⁄2012⁄TT-BCT quy định về phân loại và ghi nhãn hóa chất. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện phân loại và ghi nhãn hóa chất theo quy định.

Ngày 13 tháng 02 năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 04⁄2012⁄TT-BCT quy định về phân loại và ghi nhãn hóa chất. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện phân loại và ghi nhãn hóa chất theo quy định của Thông tư nêu trên, trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Công Thương và Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản và Cục Hóa chất đã xây dựng và tiến hành thử nghiệm phần mềm phân loại và ghi nhãn đối với hỗn hợp chất.

Theo Cục hóa chất
(Dongachem sưu tầm)

Tin liên quan

Xác định hàm lượng Clo lỏng trong công nghiệp - TCVN 10417: 2014
Xác định hàm lượng Clo lỏng trong công nghiệp - TCVN 10417: 2014

Có ba phương pháp xác định hàm lượng Clo trong công nghiệp, xác định theo thể tích mẫu, thể tích...

Nhập nhằng khái niệm tiền chất, hóa chất - gây khó khăn cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý
Nhập nhằng khái niệm tiền chất, hóa chất - gây khó khăn cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý

Dù mới có hiệu lực từ 15.11.2017 nhưng "Nghị định 113/2017/ND-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi...

Mua xút lỏng công nghiệp NaOH 32%, NaOH 45% giá tốt, chất lượng cao ở đâu?
Mua xút lỏng công nghiệp NaOH 32%, NaOH 45% giá tốt, chất lượng cao ở đâu?

Mua xút lỏng NaOH 32%, NaOH 45% số lượng lớn, chất lượng cao dùng trong sử lý nước, hóa dược, chất...

Main